Dzieci i młodzież


Potencjał artystyczny Dziecka jest fenomenem, poprzez który odkrywa i poznaje otaczającą go rzeczywistość, buduje właściwe sobie relacje z innymi ludźmi, a nade wszystko uczy się sposobów indywidualnego postrzegania, kreatywnego podejścia do świata, zdolności abstrakcyjnego myślenia oraz twórczego rozwiązywania problemów.

Dzieci podczas warsztatów artystycznych prowadzonych przez Stowarzyszenie Aletheia poznają różne techniki malarstwa, w tym na szkle oraz grafiki, collage, ceramiki. Poza tym maja okazję spotkać się z innymi formami wyrazu artystycznego, jak np: happening, instalacja, teatr plastyczny. Prowadzone przez nas zajęcia to znakomita zabawa i  możliwość zbliżenia z rówieśnikami, wzmacniają poczucie własnej wartości przez możliwość rozwijania zdolności i realizacji pasji.


    Na warsztatach uczestnicy wzmacniają umiejętność:
  • Samoświadomości
  • Kreatywności
  • Abstrakcyjnego myślenia
  • Twórczego rozwišzywania problemów
  • Otwartości społecznejKarta zgłoszenia Art Wakacje
Plakat Informacyjny


plakat informacyjny - art wakacje aletheia

Aletheia-art.pl | tel. 721 831 995
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK