Nauczyciele


Zaproszenie na bezpłatne Warsztaty Niepokoju Twórczego dla nauczycieli.
Informacje o Warsztatach Niepokoju Twórczego
Karta Zgłoszenia na Warsztaty Niepokoju Twórczego

Nauczyciele i Wychowawcy bardzo często w swej pracy z dziećmi i młodzieżą napotykają na problemy i trudności związane z podziałami wewnątrz klasy, obmowami, brakiem tolerancji oraz indywidualnym zachowaniem oraz postawą niektórych uczniów. Sposobów na rozwiązywanie problemów i łagodzenie konfliktów jest wiele a mimo to nauczyciele wciąż poszukują nowych, bardziej skutecznych i atrakcyjnych form pracy z młodzieżą szkolną.


Stowarzyszenie Aletheia od wielu lat prowadzi zajęcia z zakresu twórczej edukacji skierowane do nauczycieli i animatorów. W tym celu zapraszaliśmy znakomitych gości m.in. Marię Parczewską i Janusza Byszewskiego z Laboratorium Edukacji Twórczej Zamku Ujazdowskiego w Warszawie oraz artystów i animatorów kultury z całej Polski.


Obecnie zaczynamy realizować cykl bezpłatnych warsztatów dla Wychowawców klas podstawowych i gimnazjalnych pt. "Godzina dla ART-wychowania". Zajęcia mają na celu zapoznania się z metodami niekonwencjonalnego zastosowania działań twórczych w edukacji oraz wychowaniu. Każde spotkanie poświęcone będzie prezentacji konkretnej formy działań/scenariusza zajęć z uczniami do wykorzystania na godzinie wychowawczej połączonej z zagadnieniami dotyczącymi faz rozwoju artystycznego dzieci i młodzieży, ich korelacji z rozwojem psychofizycznym oraz znaczenia sztuki w procesie edukacji i samorozwoju.

Zapraszamy Wychowawców do kontaktu z nami
i zgłaszania się do udziału w warsztatach!Aletheia-art.pl | tel. 721 831 995
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK