O projekcie


Projekt "JA! - Nastolatka, Mama" realizowany jest z programu AXA "Wspieramy Mamy" i wychodzi naprzeciw młodym, nastoletnim matkom ze środowiska miejskiego, stwarzając dla nich przyjazne miejsce oraz udzielając wsparcia poprzez odbudowanie ich wewnętrznego poczucia własnej wartości i przywrócenie radości z codziennego życia.

W ramach projektu zaplanowane zostały działania bezpośrednie z grupš nastoletnich matek i działania pośrednie wymierzone w kierunku środowiska ich rówieśników, rodziny oraz społeczeństwa.

Cele główne:
  • 1. Stworzenie nieformalnej grupy nastoletnich matek na terenie Krakowa.
  • 2. Wzmocnienie ich poczucia własnej wartości i potrzeby samorealizacji.
  • 3. Wsparcie emocjonalne i merytoryczne.
  • 4. Otwarcie na nowe wyzwania, cele i aspiracje.
  • 5. Zezwolenie do normalnego, radosnego i odpowiedzialnego przezywania własnej młodości i macierzyństwa.
  • 6. Ukazanie piękna macierzyństwa oraz zacieśnienie relacji ze swoim dzieckiem.


Cele pośrednie:
  • 1. Zasygnalizowanie w społeczeństwie lokalnym problematyki związanej z potrzebami i problemami nastoletnich matek, m.in.: kontynuacja nauki i samorealizacji, wsparcie społeczne i psychologiczne, opieka nad dzieckiem.
  • 2. Zmiana krytycznego, niesprawiedliwego i nieczułego stosunku środowiska rówieśników do młodych, nastoletnich matek.
  • 3. Obalenie mitu nastoletniej matki - przyznając jej prawo do szacunku ze strony własnych dzieci i społeczeństwa.


Do udziału w projekcie oraz skorzystania z cyklu bezpłatnych warsztatów i poradnictwa zapraszamy nastoletnie mamy z terenu Krakowa, niezależnie od sytuacji rodzinnej i społecznej, które szukają jak najlepszych rozwiązań dla siebie oraz swego dziecka.

Patronat medialny
Aletheia-art.pl | tel. 721 831 995
Realizacja: Studiostudio gerafik - tworzenie stronGeRAFIK